Polityka Prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 23 Styczeń 2020.

1 Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych  pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.balteam.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).

2 Administrator danych

Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie Administratorem danych jest Balteam Crewing Agency sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-206), Starego Wiarusa 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000167875, NIP: 852-10-69-843, REGON: 810826374, zwana dalej Adminstratorem, reprezentowana przez Sławomira Pietrusiewicza. Dane kontaktowe 

3 Inspektor ochrony danych osobowych

Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować do inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe : rodo@balteam.pl ; tel. +(48) 604 914 492

4 Gdzie zbierane są dane

Państwa dane są zbierane na Stronie Internetowej poprzez formularz aplikacyjny /www.balteam.pl/application ( zwany dalej: „Aplikacją”). Ponadto ta strona wykorzystuje pliki cookie, które mogą gromadzić dodatkowe dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dotyczącą plików cookie w tym dokumencie.

5 Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe zbierane przez Balteam za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Na potrzeby obecnych procesów rekrutacyjnych lub wszelkich innych działań w zakresie pośrednictwa pracy podstawą przetwarzania danych jest fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych (RODO art. 6 ust. 1c ) lub Państwa zgoda (RODO art. 6 ust. 1a).

6 Zgoda

Skorzystanie z Aplikacji i podanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto odwiedzając naszą Stronę po raz pierwszy, wyświetlane jest okienko z wyjaśnieniem na temat plików cookie. Jak tylko klikniesz „Wszystkie”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas wszystkich plików cookie i wtyczek zgodnie z opisem w części dotyczącej plików cookie znajdującej się w tym dokumencie. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie za pomocą przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza strona internetowa może już nie działać poprawnie.

7 Cele przetwarzania danych osobowych

  • Obecne i przyszłe procesy rekrutacyjne
  • Obecne i przyszłe działania w zakresie pośrednictwa pracy
  • Wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych

8 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a następnie będą archiwizowane – w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości – przez okres 5 lat. Informacje dotyczące plików cookie znajdują się w punkcie 14 tego dokumentu.

9 Zakres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: imię, nazwisko, obywatelstwo, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, dokumenty kwalifikacyjne i służba morska. Informacje dotyczące plików cookie znajdują się w punkcie 14 tego dokumentu.

10 Gdzie przekazywane są dane osobowe

  • podmiotom zewnętrznym związanych umową o powierzaniu danych i współpracujących z Balteam, w szczególności przedsiębiorstwom morskim poszukującym pracowników.
  • w przypadku skierowania żądania uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

11 Jakie przysługują Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie, cofnięcie takiej zgody nie ogranicza prawa Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu załatwienia wzajemnych roszczeń. Prawo to obejmuje okres zdefiniowany w przepisach szczegółowych, które odnoszą się do charakteru danego roszczenia.         

12 Transfer do krajów trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich co do których komisja europejska nie wydala decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na mocy RODO.

13 Systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Balteam nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec osób, których dane dotyczą ( w tym profilowania).

14 Cookies

Niektóre z naszych stron internetowych używają plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkody na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pomagają uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „cookie sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała cię o stosowaniu plików cookie, lub abyś mógł indywidualnie decydować, czy plik cookie zostanie zaakceptowany, czy odrzucony. Alternatywnie, przeglądarkę można skonfigurować tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała lub aby automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Zalecamy zapoznanie się z sekcją Pomoc przeglądarki lub przejrzenie strony internetowej About Cookies, która zawiera wskazówki dla wszystkich nowoczesnych przeglądarek. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Google Web Fonts

Aby zapewnić jednolitą reprezentację czcionek, ta strona używa czcionek internetowych dostarczonych przez Google. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu Twoja przeglądarka musi ustanowić bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się, że dostęp do naszej strony internetowej uzyskano za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z czcionek internetowych Google odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.

Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa standardowej czcionki. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby skorzystać z Google Maps, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej witryny nie ma wpływu na przesyłanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu uczynienie naszej strony atrakcyjną i ułatwienie lokalizacji określonych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych na stronie https://www.google.com/policies/privacy/

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie generowanych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania swojej oferty internetowej.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 

Data ostatniej aktualizacji: 23 Styczeń 2020.

1 Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych  pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.balteam.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).

2 Administrator danych

Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie Administratorem danych jest Balteam Crewing Agency sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-206), Starego Wiarusa 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000167875, NIP: 852-10-69-843, REGON: 810826374, zwana dalej Adminstratorem, reprezentowana przez Sławomira Pietrusiewicza. Dane kontaktowe 

3 Inspektor ochrony danych osobowych

Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować do inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe : rodo@balteam.pl ; tel. +(48) 604 914 492

4 Gdzie zbierane są dane

Państwa dane są zbierane na Stronie Internetowej poprzez formularz aplikacyjny /www.balteam.pl/application ( zwany dalej: „Aplikacją”). Ponadto ta strona wykorzystuje pliki cookie, które mogą gromadzić dodatkowe dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dotyczącą plików cookie w tym dokumencie.

5 Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe zbierane przez Balteam za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Na potrzeby obecnych procesów rekrutacyjnych lub wszelkich innych działań w zakresie pośrednictwa pracy podstawą przetwarzania danych jest fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych (RODO art. 6 ust. 1c ) lub Państwa zgoda (RODO art. 6 ust. 1a).

6 Zgoda

Skorzystanie z Aplikacji i podanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto odwiedzając naszą Stronę po raz pierwszy, wyświetlane jest okienko z wyjaśnieniem na temat plików cookie. Jak tylko klikniesz „Wszystkie”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas wszystkich plików cookie i wtyczek zgodnie z opisem w części dotyczącej plików cookie znajdującej się w tym dokumencie. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie za pomocą przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza strona internetowa może już nie działać poprawnie.

7 Cele przetwarzania danych osobowych

  • Obecne i przyszłe procesy rekrutacyjne
  • Obecne i przyszłe działania w zakresie pośrednictwa pracy
  • Wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych

8 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a następnie będą archiwizowane – w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości – przez okres 5 lat. Informacje dotyczące plików cookie znajdują się w punkcie 14 tego dokumentu.

9 Zakres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: imię, nazwisko, obywatelstwo, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, dokumenty kwalifikacyjne i służba morska. Informacje dotyczące plików cookie znajdują się w punkcie 14 tego dokumentu.

10 Gdzie przekazywane są dane osobowe

  • podmiotom zewnętrznym związanych umową o powierzaniu danych i współpracujących z Balteam, w szczególności przedsiębiorstwom morskim poszukującym pracowników.
  • w przypadku skierowania żądania uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

11 Jakie przysługują Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie, cofnięcie takiej zgody nie ogranicza prawa Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu załatwienia wzajemnych roszczeń. Prawo to obejmuje okres zdefiniowany w przepisach szczegółowych, które odnoszą się do charakteru danego roszczenia.         

12 Transfer do krajów trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich co do których komisja europejska nie wydala decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na mocy RODO.

13 Systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Balteam nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec osób, których dane dotyczą ( w tym profilowania).

14 Cookies

Niektóre z naszych stron internetowych używają plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkody na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pomagają uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „cookie sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała cię o stosowaniu plików cookie, lub abyś mógł indywidualnie decydować, czy plik cookie zostanie zaakceptowany, czy odrzucony. Alternatywnie, przeglądarkę można skonfigurować tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała lub aby automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Zalecamy zapoznanie się z sekcją Pomoc przeglądarki lub przejrzenie strony internetowej About Cookies, która zawiera wskazówki dla wszystkich nowoczesnych przeglądarek. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Google Web Fonts

Aby zapewnić jednolitą reprezentację czcionek, ta strona używa czcionek internetowych dostarczonych przez Google. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu Twoja przeglądarka musi ustanowić bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się, że dostęp do naszej strony internetowej uzyskano za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z czcionek internetowych Google odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.

Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa standardowej czcionki. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby skorzystać z Google Maps, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej witryny nie ma wpływu na przesyłanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu uczynienie naszej strony atrakcyjną i ułatwienie lokalizacji określonych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych na stronie https://www.google.com/policies/privacy/

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie generowanych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania swojej oferty internetowej.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.